Genel Olarak,

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU’nda BELİRTİLEN TADİLAT ve RAHATSIZLIĞA İLİŞKİN HUSUSLAR

KMK. Md. 18 ve 19’da bağımsız bölümlere ait olan tadilat ve onarımlara ait hükümler yer almaktadır. Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya, ortak tesislere ve diğer bağımsız bölümlere zarar vermemek kaydıyla onarım, tesis ve değişiklik yapabilirler.

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

Kat Maliklerinin borçları:

I – Genel kural:

Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

II – Ana gayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:

Madde 19 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Sitemiz Kuralları;

  • Tadilat ve onarım işleri ile ilgili alınacak izin ve prosedürlerden mülk sahibi sorumludur.
  • Yapılacak tadilat ve onarım işleri ile ilgili Site Yönetiminin bilgilendirilmesi zorunludur.
  • Tadilatların kış aylarında hafta içi 8:30-17:30 arası cumartesi günü ise 10:00-17.30 arası, yaz aylarında hafta içi 8:30-18:30 arası cumartesi günü ise 10:00-18,30 arası tadilat yapılabilir. Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde çalışma yapılmayacaktır. Belirtilen saatler dışında tadilat yapılması halinde, uymayanlar hakkında Kabahatler 
  • Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapılması ve neden olunacak gürültü sorununun Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde cezalandırılması için yasal yollara başvurulacaktır.
  • Atıkların site dışarısına taşınmasından mülk sahibi sorumludur. Bu kuralın ihlali halinde Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde cezalandırılması için yasal yollara başvurulacaktır.
  • Tadilat ve onarım işlemleri esnasında ortak alanlara verilen zararlar mülk sahibinden tazmin edilir.
  • Çalıştırılacak işçilerin kimlik fotokopileri site yönetimine verilecektir.

MOMA PS1

22-25 Jackson Avenue

Minal

48th Ave. & 50st St.

Rose

22-25 Jackson Avenue

Dress coffee

22-25 Jackson Avenue

Arion Restaurant

22-25 Jackson Avenue

Rock coffee

22-25 Jackson Avenue

İLETİŞİM

ADRES:

Türkoba Mah. Tepecik Cad. No: 24
Tepecik – Büyükçekmece / İstanbul

TELEFON:

0 (212) 860 00 01 (4 hat)

FAX:

0 (212) 860 00 05

MAİL:

info@tepekent.com.tr
© DURİN AJANS. ALL RIGHTS RESERVED. TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY