Komşuluk Hukuku

Tepekent Kent Yönetimi avukatı olarak sizinle bu mecrada buluşup hukuki konularda paylaşımlarda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. Hem Avukatınız hem de sizin bir komşunuz olarak Tepekent’ in daha iyiye gitmesi, değerlenmesi en büyük temennim olup bunun ancak ve ancak birlik beraberlik ve sorumlulukla yapılacağına inanmaktayım.

Tepekent Kent Yönetimi avukatı olarak sizinle bu mecrada buluşup hukuki konularda paylaşımlarda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. Hem Avukatınız hem de sizin bir komşunuz olarak Tepekent’ in daha iyiye gitmesi, değerlenmesi en büyük temennim olup bunun ancak ve ancak birlik beraberlik ve sorumlulukla yapılacağına inanmaktayım.

İlk konumuz Toplu yapılarda, sitelerde ve apartmanlarda kat maliklerinin birbirlerine ve çevreye rahatsızlık veren davranışlarda bulunması halinde neler yapılabileceğidir. Öncelikle komşuluk hukuku açısından nezaket ve saygı çerçevesinde bir çok konunun çözümlenmesi gerektiği bu yol başarılı olmadığı taktirde kanun ve yönetim planıyla çözümlenmesi gerekmektedir. Bu konuda ki yasal bazı düzenlemelere bakıldığı zaman; Kat Mülkiyeti Kanunu 18. maddesine göre;

“Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu yükümlülüklere uymayanlara yönetim tarafından ihtarda bulunulması, ihtara rağmen davranışın devam etmesi halinde ise dava yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre huzur bozan bu davranışları ısrarla sürdüren komşu hakkında kat maliklerinin Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesine göre sulh hukuk hakiminin müdahalesini isteme yetkileri vardır. Rahatsızlık veren komşu sizin ve yöneticinin uyarısını dinlemediğin de, hakime başvurup Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre müdahalesini istediğiniz davada Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim planı dikkate alınacak ve verilecek karara uyulmaması durumunda da idari para cezası uygulanacaktır.

Evcil olmayan hayvan beslenmesi, ağaç ve duvarların komşunun günışığından yeterince istifade etmesinin engellenmesi ve gürültü en çok yargı önüne taşınan rahatsız edici davranış biçimleridir.

Kat maliklerinin birbirlerini rahatsız etmeme borçlarına ilişkin hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılar için de geçerlidir. Ancak bu hükmün yaptırımı kiracının tahliyesi olmayıp rahatsızlık verici eylemlerin önlenmesi içinmahkemecebelirlenecek önlemlerin gerekirse, icra yoluyla uygulanmasıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun 737. maddesinde de

“Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.

Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. Yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.”

Komşuluk hukukunda taşkınlık; “komşuluğun olağan hoşgörü sınırlarını aşan ve komşunun kendisi ile ailesi ve taşınmazı zararına aşırı derecede etkili olabilecek iş ve eylemler olarak” tanımlanabilir.

Kısacası, bu maddeye dayanılarak açılan davalar daha çok müdahalenin men’i ve oluşan zararın giderilmesine yöneliktir. Davalının kusurlu olup olmaması, kasıtlı hareket edip etmemesi, elatmanın önlenmesi davasına etkili değildir. Yeter ki, davalının eylemi ile davacının zararı arasında illiyet bağı bulunsun. Davalının hiçbir kusuru olmasa dahi, elatmanın önlenmesine, eski hale getirme ve tazminata hükmedilebilir.

Kabahatler Kanunu’nda apartman, site ve çevresinde uygulanabilecek hükümlere göre;

Sarhoş olarak başkalarının huzur ve rahatını bozmak, başkalarının huzur ve rahatını bozacak şekilde gürültü yapmak, çöpleri toplama ve depolama yerleri dışına atmak, kaldırıma inşaat malzemesi yığmak, hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesmek, İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak, kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakmak gibi davranışlar sonucu kolluk ve zabıta marifetiyle idari para cezası verilmektedir.

Davaların uzun sürmesi, masrafları, komşularla husumet yaratması ve özellikle kabahatler kanuna yönelik davalarda kolluk kuvvetlerinin devreye girmesi uzun süredir beraber yaşayan, ortak alanları beraber kullanan komşular için can sıkıcı olacağı kuşkusuzdur. Atalarımızın da dediği gibi” Komşu komşunun külüne muhtaçtır” Keşke, bütün bunlar hiç mahkemeye gitmese ve “komşuluk hukuku” içinde çözülebilse…

Av. Bahar YILDIRIM

MOMA PS1

22-25 Jackson Avenue

Minal

48th Ave. & 50st St.

Rose

22-25 Jackson Avenue

Dress coffee

22-25 Jackson Avenue

Arion Restaurant

22-25 Jackson Avenue

Rock coffee

22-25 Jackson Avenue

İLETİŞİM

ADRES:

Türkoba Mah. Tepecik Cad. No: 24
Tepecik – Büyükçekmece / İstanbul

TELEFON:

0 (212) 860 00 01 (4 hat)

FAX:

0 (212) 860 00 05

MAİL:

info@tepekent.com.tr
© DURİN AJANS. ALL RIGHTS RESERVED. TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY