Başkanın Mesajı

yilmaz tasdanDeğerli  Tepekentliler,
Tepekent Kent yönetimi ve İşletme kooperatifi yönetimi olarak, görevi devir aldığımız ilk günden bu güne kadar, çok kısıtlı olanaklarla Tepekent’in tümüne hizmet etmeye çalışıyoruz. Bütün hizmetlerin bedeli ve genel giderler, 987 üye ve 100 kadar, arsa sahibi statüsündeki bölgede bulunan, duyarlı bağımsız bölüm sahiplerinin ödedikleri aidatlarla karşılanmaya çalışılmaktadır.
Tepekent’i emsal yerleşim birimleri arasından ön plana çıkarmak, bir marka kent haline getirmek için, mevcut imkanlar yetmemektedir. Tepekent’in bütün giderlerinin üyelerimiz tarafından karşılanması büyük bir haksızlıktır. Arsa sahibi olarak adlandırılan bölgelerdeki 957 bağımsız bölüm sahibinin de, kent yönetimini oluşturmuş bulunan üyelerimizle aynı haklara sahip olarak, kent yönetimine katılmalarını sağlamak, Tepekent’in gelişmesi için çok büyük imkan yaratacaktır. Bu nedenle Yönetim kurulu olarak görev süremiz içinde, arsa sahipleri bölgesindeki imar parsellerinde bulunan bağımsız bölüm sahipleri ile görüşmeler yapılmış, mektuplar yazılmış, toplantılar yapılarak, yönetimde bütünlüğün sağlanmaması halinde, Tepekent’in geriye gideceği, Tepekent’teki bağımsız bölüm sahipleri olarak hepimizin beklentilerinin boşa çıkacağı izah edilerek, kat malikleri kurulu toplantıları yapılmış, gerekli kararların alınmasına çalışılmış olup, halen süreç devam etmektedir.
Tepekent’teki bütün bağımsız bölümlerin katılımını sağlayarak, yönetimde bütünlük sağlanmadığı takdirde, İSKİ den  tek sayaçtan toptan alınan ve kente dağıtılan su konusunda da, sorunlar yaşanacaktır. 2006 yılından beri, kentimizde hiçbir ayırım yapılmadan verilmeye çalışılan bu hizmet, kayıp ve kaçaklar ile işletme giderlerinin karşılanamayacak boyuta ulaşması sebebiyle, kentin tümüne verilemeyecektir. Arsa sahipleri bölgesindeki mevcut abonelerin dışında, katılım sağlamayan bağımsız bölümlere yeni su abonesi yapılmayacak, mevcut abonelerden aidat ödemeyenlere ise, farklı su bedeli uygulaması yapılacaktır. Kentimizin genelinde, kaçak su kullanımının tesbiti ve su saatlerinin dış kapıya alınması amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Kaçak su kullandığı belirlenen abonelerin aboneliği iptal edilecek, adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Bütün abonelerin İSKİ’ye devri konusunda görüşmeler devam etmekte olup, devir işlemi tamamlanıncaya kadar yukarıda belirtilen uygulama devam edecektir.
Görüldüğü gibi Tepekent’in önemli bir atılım yaparak, mevcut sorunlar daha fazla büyümeden, hepimizin beklentisini karşılayacak seviyeye taşınması ancak, arsa sahipleri diye adlandırılan bölgelerdeki bağımsız bölüm sahiplerinin kent yönetimine katılarak, Tepekent yerleşim alanının tümünü kapsayan bir yönetimin oluşturulmasına bağlıdır. Sağlanacak bu bütünlük, Tepekent’in var olan sorunlarının, çok kısa süre içinde aşılmasına, daha fazla yatırım ve tanıtım yapılmasına, mevcut aidatları artırmadan, kentimizin hızla gelişerek, bütün maliklerin beklentilerini karşılayacak noktaya taşınmasına, yardımcı olacaktır.
Yukarıda, önemle vurgulamaya çalıştığımız, Tepekent’in tümünü ilgilendiren mevcut sorunların aşılması için, yönetim kurulumuzun yaptığı çalışmaların, Tepekentlilerin desteğiyle başarıya ulaşacağı inancıyla, sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

TOPLU YÖNETİM KURULU ADINABAŞKAN YILMAZ TAŞDAN

 

Tepekent Villaları

Türkoba Mah. Tepecik Cad. No: 1
Tepecik - Büyükçekmece / İstanbul

İletişim

Telefon: 0 (212) 860 00 01 (5 hat)
E-posta: info@tepekent.com.tr

Bizi Takip Edin

tepekent facebook tepekent twitter tepekent instagram